Dòng sự kiện:
03/06/2017 20:09:41
Anh Bùi Duy Nhất (41 tuổi), ở bản Na Sang 1, xã Núa Ngam (Điện Biên) là một trong những người hiếm hoi ở Việt Nam có thể thuần phục đàn ong rừng, để chúng đậu kín mặt và một phần cơ thể.
1 2 3 4 5