Dòng sự kiện:
14/04/2018 18:12:48
Sát hại bà ngoại để cướp vàng, Huynh tắm rửa, giặt quần áo song không kỳ sạch vết máu nhỏ ở kẽ tai.
1 2 3 4