Dòng sự kiện:
13/05/2018 17:45:28
Sau khi gây ra cái chết thương tâm cho người chồng, Lập cùng con trai loan tin rằng anh Tuấn tử vong do mắc bệnh trọng, đồng thời tìm cách hợp lý hóa các chứng cứ hòng che mắt công an.
1 2 3 4 5