16/08/2017 12:14:11
Hắt dầu luyn vào phản thịt lợn của một người phụ nữ ở chợ vì cho rằng người này bán phá giá, Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung đã bị bắt khẩn cấp về hành vi hủy hoại tài sản.
1 2 3 4 5