Dòng sự kiện:
Hụt thu từ margin, chứng khoán Bản Việt (VCI) báo lãi quý III giảm 37%
22/10/2020 06:29:50
Doanh thu quý III giảm so với cùng kỳ được VCSC lý giải là do dư nợ bình quân cho vay giao dịch ký quỹ (margin) giảm mạnh và chính sách giảm lãi suất cho vay margin nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời kỳ COVID-19.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2020 cho thấy con số giảm mạnh so với cùng kỳ 2019.

Theo giải trình của VCSC, trong quý 3/2020, VCSC áp dụng chính sách giảm lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời kỳ COVID, doanh thu cho vay giao dịch ký quỹ giảm 39% tương ứng giảm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh sự sụt giảm của mảng cho vay margin, 2 mảng kinh doanh chủ chốt là tự doanh và môi giới đều tăng trưởng âm. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 87 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm phần chênh lệch tăng về đánh giá lại FVTPL từ 40 tỷ đồng xuống còn 16,4 tỷ đồng. Doanh thu môi giới giảm gần 11% và đạt mức gần 123 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, doanh thu môi giới của VCSC đạt gần 314 tỷ đồng, giảm 9,3% cùng kỳ năm trước, doanh thu tự doanh gần 500 tỷ, tăng nhẹ 3%, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 207 tỷ đồng, giảm 13,3% cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III/2020 của VCSC đạt 115,7 tỷ đồng, giảm 37,5% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 516 tỷ đồng, giảm gần 15%.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 95,5 tỷ đồng, giảm 36,5%, luỹ kế 9 tháng đạt 419 tỷ đồng, giảm gần 15%.

VCSC giải trình, trong quý III/2020, dư nợ bình quân cho vay giao dịch ký quỹ giảm mạnh (dư nợ cho vay margin tại thời điểm 30/9/2020 là 3.010 tỷ đồng, đầu năm là 3.032 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, VCSC áp dụng chính sách giảm lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời kỳ COVID, doanh thu cho vay giao dịch ký qỹ giảm 39% tương ứng giảm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 55 tỷ đồng so với quý III/2019.

Tại thời điểm 30/9, VCSC có 6.748 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 6,8% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 6.673 tỷ đồng, giảm 7%. Tiền và tương đương tiền giảm từ 795 tỷ đồng xuống còn 429 tỷ đồng.

FVTPL cũng chỉ còn 558 tỷ đồng, giảm đến gần 30%, trong đó, công ty đang nắm giữ gần 516 tỷ đồng chứng khoán niêm yết và lớn nhất là khoản đầu tư vào cổ phiếu KDH với giá thị trường tại thời điểm cuối kỳ là 138,5 tỷ đồng. VCSC cũng nắm giữ SCR với giá trị 117,2 tỷ đồng.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng từ 1.731 tỷ đồng lên thành 2.202 tỷ đồng, trong đó 1.340 tỷ đồng là chứng khoán niêm yết.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, công ty đang nắm giữ 448,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu DIG, 201 tỷ đồng cổ phiếu MWG và 573 tỷ đồng phần chứng khoán niêm yết khác (không được thuyết minh cụ thể).

Các khoản cho vay ở mức tương đương đầu kỳ với 3.010 tỷ đồng, trong đó hơn 2.924 tỷ đồng là từ hợp đồng giao dịch ký quỹ.

VCSC có một khoản trả trước cho người bán 22 tỷ đồng giảm so với số ở đầu kỳ là 282 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn khác giảm từ 164 tỷ đồng xuống 6 tỷ đồng và không còn số dư tài khoản tạm khóa cho hợp đồng mua bán chứng khoán 150 tỷ đồng như ở đầu năm.

Bảo Khánh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến