Dòng sự kiện:
Không thu xếp được dòng tiền, KBC vẫn 'nợ' cổ tức năm 2017
12/04/2019 18:00:25
Theo đó, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm vẫn chưa cân đối được nguồn tiền mặt để thực hiện việc chi trả cổ tức như kế hoạch.

Sau khi rà soát tình hình thực hiện quản trị tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết đơn vị này chưa thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (10/04/2018). Tính đến ngày 09/04/2019, HOSE vẫn chưa nhận được thông báo chi trả cổ tức của KBC.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (10/04/2018), ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức tối thiểu là 30%. Trong đó, nếu cân đối được nguồn vốn thì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 10% hoặc một tỷ lệ khác lớn hơn, phần còn lại sẽ chi trả bằng cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới ngày 31/12/2017 của KBC gần 1,517 tỷ đồng.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức mức tối thiểu 30% bằng tiền và cổ phiếu với tỷ lệ do HĐQT quyết định tại thời điểm chi trả. Tuy nhiên trong năm 2018 HĐQT công ty vẫn chưa cân đối được nguồn tiền mặt để trả cổ tức như kế hoạch.

Theo giải trình từ phía lãnh đạo công ty, nguồn tiền chi trả cổ tức lấy từ dòng tiền thu được của các thỏa thuận sẽ ký đối với Dự án KĐT Phúc Ninh. Tuy nhiên do tình hình thời tiết mưa nhiều, việc triển khai xây dựng hạ tầng dự án bị chậm so với kế hoạch nên chưa bàn giao được đất và nhà cho khách và chưa thu xếp được nguồn tiền. Trong khi đó dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thì công ty mẹ đang phải thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm hơn 900 tỷ đồng. Do vậy Kinh Bắc KBC chưa thu xếp được nguồn tiền trả cổ tức năm 2017 như kế hoạch.

Về phương án chi cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2018 tại BCTC công ty mẹ, KBC đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền là 10% và tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20%. Trong đó, việc chi trả cổ tức bằng tiền là 10% được chia thành 2 đợt: Đợt 1 có tỷ lệ chi trả 5% vào quý II/2019 và đợt 2 chi trả 5% vào quý III/2019. Tỷ lệ chi trả bằng cổ phiếu là 20%.

Trong phiên giao dịch hôm nay (12/4), trong bối cảnh chung của thị trường, cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc giảm nhẹ 0,34% còn 14.950 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của mã này.

Diễn biến cổ phiếu KBC trong phiên giao dịch hôm nay

Hoàng Dung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến