Dòng sự kiện:
01/06/2018 09:57:58
Từ đầu năm tới nay tỷ giá trung tâm đã tăng 0,8% trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại thì tăng it hơn...
1 2 3 4 5