Dòng sự kiện:
Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kiến trúc
11/08/2018 15:30:16
Dự thảo Luật Kiến trúc được xây dựng bố cục gồm 4 chương với 37 điều quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, sáng 11/8, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc. Đây là dự án luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận lần đầu. 

Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nhấn mạnh đến nhiều chủ trương, các nghị quyết của Trung ương chỉ đạo về phát triển nền kiến trúc Việt Nam, đồng thời cho biết ngày 3/9/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 góp phần nâng cao chất lượng kiến trúc, tạo lập môi trường cư trú bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời sau khi dẫn chiếu các quy định pháp luật liên quan đến kiến trúc hiện nay có ở một số luật, nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn có liên quan, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng các quy định mới chủ yếu tập trung về nội dung kỹ thuật, các quy định liên quan đến kiến trúc còn thiếu, chưa có tính hệ thống, chưa làm rõ tính đặc thù cao của kiến trúc, sáng tạo kiến trúc, quản lý kiến trúc, hành nghề của kiến trúc.

“Thực tiễn phát triển và yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam cho thấy việc ban hành Luật Kiến trúc là hết sức cần thiết, nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài; xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, dự thảo Luật Kiến trúc được xây dựng với bố cục gồm 4 chương với 37 điều quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà. Ảnh VGP

Cho ý kiến về dự án luật, nhiều ý kiến trong UBTVQH nhấn mạnh yêu cầu xác định và gìn giữ bản sắc kiến trúc dân tộc. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhận xét, về quản lý kiến trúc, nhiều nước có quy định nội dung rất quan trọng là kiến trúc công trình cần được coi như một tài sản xã hội, di sản cho thế hệ tương lai và chủ sở hữu hoặc người quản lý công trình phải tuân thủ.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho rằng, dự thảo Luật nặng về vào hành nghề kiến trúc mà hơi nhẹ về việc xác định, giữ gìn và phát triển bản sắc kiến trúc Việt Nam.

“Bản sắc kiến trúc là vấn đề rất lớn. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9 đã nêu rõ yêu cầu này, nhưng đã qua 3 kỳ Đại hội, chúng ta dường như vẫn chưa xác định được bản sắc kiến trúc; sự khác biệt giữa kiến trúc đô thị và nông thôn. Tôi biết Lào chưa có luật kiến trúc, nhưng người ta nhận thấy bản sắc ngay”, Tổng Thư ký Quốc hội trăn trở.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Luật Kiến trúc cũng cần có những chế tài đủ mạnh, không để chủ đầu tư “thích làm gì thì làm”. Kiến trúc là bộ mặt của đô thị, đất nước, không phải có tiền thì cứ xây dựng kỳ quặc tùy thích.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình lưu ý đến thiết chế mới được quy định trong dự thảo là Hội đồng Kiến trúc quốc gia. Bày tỏ ủng hộ có thiết chế này, song ông Bình còn đề nghị đây không chỉ là tổ chức lâm thời, khi Thủ tướng thấy cần thiết thì thành lập, mà là một hội đồng hoạt động thường xuyên.

Về quản lý hành nghề kiến trúc sư, Chủ nhiệm Phan Thanh Bình nhận định, đây là một ngành nghề “đứng ở ranh giới giữa khoa học, công nghệ, văn hoá nghệ thuật”, cần xác định mục tiêu chính khi xây dựng Luật là vừa nhằm quản lý, vừa phát huy sự sáng tạo của ngành này, song dự thảo vẫn nghiêng về quản lý, mà chưa thúc đẩy sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng rất băn khoăn về vấn đề xây dựng bản sắc kiến trúc Việt Nam: “Chúng ta bị chiến tranh phá hủy nhiều công trình có giá trị. Tôi cũng kỳ vọng là khi ra luật thì công tác quản lý kiến trúc có bước tiến, tính sáng tạo trong kiến trúc được phát huy”.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: Tờ trình của Chính phủ chưa chỉ ra được những bất cập yếu kém trong hoạt động kiến trúc và công tác quản lý kiến trúc hiện nay; cần bổ sung thêm những quy định về kiến trúc. Hoạt động kiến trúc đã có 5 nguyên tắc nhưng nội dung đơn giản, chưa bao quát được những yêu cầu nền tảng của kiến trúc như: tính nghệ thuật, tính khoa học tính thời đại, truyền thống, đa dạng và thống nhất của không gian kiến trúc;sự hài hòa về văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, sự phát triển của không gian kiến trúc, hay phù hợp với điều kiện tự nhiên khí hậu của từng vùng miền... 

Quản lý kiến trúc là nội dung rất quan trọng của dự án Luật, Ban soạn thảo cần rà soát, làm cho rõ hơn. Những quy định như: yêu cầu chung về quản lý kiến trúc, kiến trúc khu đô thị, kiến trúc khu phố cổ, kiến trúc nông thôn còn chung chung, chưa chặt chẽ, Ban soạn thảo cần quy định cụ thể hơn.

Đối với việc quy định thành lập Hội đồng Kiến trúc Quốc gia trong dự án Luật, cần tiếp tục nghiên cứu và cân nhắc về sự cần thiết và tính hiệu quả của thiết chế này. Đặc biệt, phải đánh giá lại vai trò Kiến trúc sư trưởng tại các địa phương và các thành phố lớn, bởi đây là đội ngũ xây dựng thiết chế tư vấn và quản lý kiến trúc chuyên nghiệp và có trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hương Nguyễn (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến