Dòng sự kiện:
Lào Cai: Cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 477 thủ tục hành chính
12/01/2018 08:03:43
Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND thành phố Lào Cai. Ảnh ST

Theo đó, có 477/1.822 thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết, đạt 26,1% TTHC đã công bố, tăng thêm 117 TTHC so với năm 2017. Trong đó, cấp tỉnh 330/1.449 TTHC, đạt 22,7%; cấp huyện: 95/261 TTHC, đạt 36,3% cấp xã: 52/112 TTHC, đạt 46,4%. Thời điểm thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết từ ngày 15/01/2018. Trước đó, năm 2016 và 2017 có 360 TTHC thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết, đạt 20,2% TTHC đã công bố.  

Đây là một trong những hành động ngay trong những ngày đầu năm 2018 nhằm thực hiện thành công những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đến ngày 31/12/2017, Lào Cai đã chuẩn hóa bộ TTHC của địa phương là 1.822 thủ tục hành chính. Trong đó, cấp xã gồm 112 thủ tục hành chính, cấp huyện 261 thủ tục hành chính, cấp tỉnh 1.449 thủ tục hành chính.
Xem chi tiết Quyết định.

Theo CTTĐT Lào Cai

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến