Dòng sự kiện:
23/04/2018 11:01:34
​Điều 285 BLHS năm 1999 quy định: Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 -12 năm.
1 2 3 4