Dòng sự kiện:
08/03/2018 09:42:39
Châu Việt Cường đón Nam Khang rồi đến nhà của Thế để sử dụng ma túy. Thế mượn ngôi nhà này của một người khác. Vậy chủ nhà này có bị xử lý hình sự?
1 2 3 4