Dòng sự kiện:
11/04/2018 14:03:32
Theo luật sư, tinh thần của Án lệ hình sự số 01/2016 của Hội đồng thẩm phán - TAND Tối cao thể hiện, hành vi cố ý gây thương tích là đâm, chém vào những vùng không nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân như chân, tay.
1 2 3 4 5