04/08/2017 08:14:26
Tôi sang Mỹ sống từ nhỏ và đã nhập quốc tịch nước này. Năm nay 45 tuổi, do hoàn cảnh gia đình, tôi trở về Việt Nam sinh sống lâu dài. Xin hỏi luật sư nếu định cư hẳn ở Việt Nam thì có được giữ quốc tịch Mỹ không?
1 2 3 4 5