Dòng sự kiện:
24/09/2017 15:51:39
Ông bà ngoại tôi có hai mảnh đất: một mảnh 2500m2 đất nhà ở và 5000m2 đất ruộng do ông bà cố để lại. Ông bà có 3 người con. Năm 2004, ông ngoại tôi mất không để lại di chúc.
1 2 3