Dòng sự kiện:
21/03/2018 20:24:21
Bộ Y tế khẳng định thông tin Bộ đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương là sai sự thật, bịa đặt và Bộ không có các can thiệp vào điều tra, truy tố, xét xử này.
1 2 3