Dòng sự kiện:
30/10/2017 07:43:45
Với kinh nghiệm lâu năm tiếp xúc các bệnh nhân tâm thần, nữ nhân viên y tế luôn trấn an mình bình tĩnh, phối hợp cảnh sát bắt giữ nghi phạm.
1 2 3 4