10/08/2017 19:05:38
Để chuẩn bị chu đáo hơn, phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ lui thời gian mở cửa tới tháng 10 thay vì 19/8 như dự kiến.
1 2 3