Mua 160 toa tầu cũ của Trung Quốc
Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ