Dòng sự kiện:
23/02/2018 09:17:28
Tờ tiền giấy của Australia được xếp vào hàng những tờ tiền hiện đại nhất trên thế giới - trang CNBC cho biết.
1 2 3