17/08/2017 14:56:50
Xu thế toàn cầu hóa ngày càng lớn, đẩy nhanh các hoạt động xuất-nhập khẩu giữa các nước, từ đó đã thúc đẩy mạnh mẽ sự lưu thông tiền tệ, trong đó USD là đồng tiền có sức ảnh hưởng rõ rệt nhất.
1 2 3