Dòng sự kiện:
24/04/2018 12:07:08
Không chỉ nóng vấn đề nhân sự, trong mùa đại hội đồng cổ đông ngân hàng năm nay, các cổ đông còn đòi hỏi ngân hàng phải có thêm biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.
1 2 3 4