Dòng sự kiện:
15/07/2018 10:11:58
Giá bán USD trên thị trường tự do ngày 14/7 đã lên mức 23.300 VND/USD, có lúc đạt 23.350 VND/USD, cao nhất từ trước đến nay.
1 2 3