Dòng sự kiện:
Ngân hàng Bản Việt không đạt kế hoạch lợi nhuận 2019
23/01/2020 12:02:27
VietCapitalBank không công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên chưa rõ con số nợ xấu và số dư trái phiếu VAMC.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) công bố báo cáo tài chính quí IV/2019.

Kết thúc năm 2019, Ngân hàng đạt được hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. Lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với 2018, đạt 158 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 11%. Tổng huy động đạt hơn 47.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 12%, 14% so với 2018.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 17% lên hơn 235 tỷ đồng. Trừ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1 tỷ đồng, ngân hàng lãi trước thuế gần 74 tỷ đồng, cải thiện so với cùng kỳ năm trước lỗ 27 tỷ đồng.

Lũy kế 2019, ngân hàng lãi thuần 932 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 38 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư là 101 tỷ đồng, gấp 2 lần năm trước. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 13% còn 27 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động là 868 tỷ đồng, tăng 24%. Chi phí dự phòng là 110 tỷ đồng, giảm 13%. Ngân hàng lãi trước thuế gần 158 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước nhưng không đạt kế hoạch 205 tỷ đồng được cổ đông thông qua từ đầu năm.

Tại ĐHĐCĐ 2019 của Ngân hàng Bản Việt đã thông qua một số nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh 2019, cụ thể: Tổng tài sản tăng 22% so với 2018, huy động vốn tăng 25%, dư nợ cấp tín dụng tăng 15% (tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước), lợi nhuận tăng 76%. Như vậy so với kế hoạch đề ra, dù có mức tăng trưởng nhưng VietCapitalBank vẫn không đạt kế hoạch lợi nhuận như đã đề ra trong năm 2019.

Do VietCapitalBank không công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên chưa rõ con số nợ xấu và số dư trái phiếu VAMC.

 Mai An

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
http://antt.nguoiduatin.vn/ngan-hang-ban-viet-khong-dat-ke-hoach-loi-nhuan-2019-288852.htm
Đang phổ biến