Dòng sự kiện:
Ngân sách Nhà nước có thặng dư 3 tháng liên tiếp
08/06/2019 09:09:24
Theo Bộ Tài chính, tình hình thu – chi ngân sách sách nhà nước tháng 5/2019 tiếp tục cho kết quả tích cực.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên cân đối ngân sách nhà nước tháng 5 và 5 tháng có thặng dư. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, thu cân đối ngân sách có thặng dư.

Theo Thời báo Tài chính

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến