Dòng sự kiện:
Ngân sách Nhà nước thặng dư tháng thứ 2 liên tiếp
12/05/2019 09:01:29
Theo Bộ Tài chính, cân đối Ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4 và 4 tháng có thặng dư. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, sau tháng 3 vừa qua, ngân sách có thặng dư.

Chỉ có 7 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện thu cân đối Ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

56/63 địa phương thu nội địa cao hơn cùng kỳ năm trước

Thu từ dầu thô tháng 4 ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng thu ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán năm.Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng không kể khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế, thì tăng gần 26 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 4 tháng đạt 424,96 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán năm, tăng 14% so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 33,9% dự toán năm, tăng 16%).

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán năm.

Theo Bộ Tài chính, cùng với sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ cuối năm 2018 đến nay, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành những tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cơ quan thuế đã tập trung triển khai công tác thu ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, phấn đấu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN. Tính đến ngày 23/4/2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 13.046 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý 9.563 tỷ đồng, trong đó thu vào NSNN 2.650 tỷ đồng, giảm lỗ 6.487 tỷ đồng; thu hồi trên 7,54 nghìn tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang.

Nhờ đó, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2019 là tương đối tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng đạt 34,7% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 36,4% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 40,7% dự toán; các loại phí, lệ phí đạt 33,5% dự toán.

Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 40 địa phương thu đạt trên 35% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước, chỉ có 7 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Cùng với cơ quan thuế, về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, cơ quan hải quan đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhờ đó, đã tác động tích cực đến số thu của khu vực này.

Cân đối NSNN tháng 4 và 4 tháng có thặng dư...

Về công tác quản lý chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, tháng 4 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 68,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16% dự toán năm, tăng 5,4%; chi trả nợ lãi đạt 39,69 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán năm, giảm 4,9%; chi thường xuyên đạt 319,68 nghìn tỷ đồng, bằng 32% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên cân đối NSNN tháng 4 và 4 tháng có thặng dư. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Tổng số đã phát hành được 82 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ (chưa bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 12,51 năm, lãi suất bình quân là 4,92%/năm.

Trong tháng 4/2019, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu, kết quả huy động 7.451 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm 26/4/2019, tổng khối lượng huy động đạt 83.919,5 tỷ đồng, đạt 27,34% kế hoạch được giao (307.000 tỷ đồng).

Đồng thời, 4 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng 293 nghìn tỷ đồng chi đầu tư và thường xuyên NSNN, qua đó đã phát hiện 1.130 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,9 tỷ đồng.

Trong những tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và các đoàn công tác của Bộ Tài chính đã đi làm việc tại với một số địa phương. Qua tìm hiểu về tình hình thực hiện tài chính - NSNN, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng trong toàn tỉnh phối hợp thực hiện thu NSNN, đảm bảo thu đạt và vượt dự toán; đồng thời tiếp tục cơ cấu lại một bước công tác thu NSNN để thu bền vững hơn.

Liên quan đến trả nợ của Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 4/2019 trả nợ khoảng 13.068 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11.336 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1.732 tỷ đồng. Lũy kế trả nợ 4 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 113.626 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 96.307 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 17.319 tỷ đồng.

Khánh Linh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến