Dòng sự kiện:
Nghiên cứu tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về giảng dạy tại Thanh Hóa
19/07/2017 20:07:31
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu đề xuất hình thức phù hợp để tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của các trường đại học sư phạm có uy tín về giảng dạy các cấp THCS và THPT.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất hình thức phù hợp để tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi của các trường đại học sư phạm có uy tín về giảng dạy tại các trường THPT, THCS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh. Vấn đề này báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong quý III, năm 2017.

 
UBND tỉnh Thanh Hóa mở ra cơ hội mới cho hàng trăm giáo viên, sinh viên sư phạm đang thất nghiệp

Đồng thời, để tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn giáo viên và nhân viên bị chấm dứt hợp đồng lao động đột ngột trước đó vào đầu năm học 2016 – 2017 tại nhiều địa phương của tỉnh như huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Cẩm Thủy, Như Thanh…, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện hợp đồng đối với giáo viên khối Mầm non và giáo viên Tiếng Anh các khối Tiểu học và THCS.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đặc biệt lưu ý tiêu chí ưu tiên cho những giáo viên đang hợp đồng nhưng không thuộc chỉ tiêu biên chế hoặc những giáo viên mà các địa phương đã cho thôi hợp đồng lao động trước đây. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/7/2017.

Để hợp đồng và tuyển dụng được những giáo viên có trình độ, năng lực tốt nhất giảng dạy trong các trường học, Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải đảm bảo các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình xét tuyển hợp đồng lao động.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường trên địa bàn tỉnh theo kết luận số 39-KL/TU ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách để xã hội hóa giáo dục Mầm non.

 Lương Thị

Loading...
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến