17/08/2017 14:46:13
Nhiều đồng nghiệp của Lâm Vinh Hải cho biết sẽ lên tiếng đồng loạt để bảo vệ anh.
1 2 3