23/06/2017 23:17:57
Lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng đã cho ghe thuyền xuống sông hút cát trái phép. Để chấn chỉnh tình trạng này, cảnh sát phải trắng đêm tuần tra, kiểm soát.
1 2 3 4