Phạm Hồng Hà

  • Thanh tra đại gia bất động sản Betixco, Tân Hoàng Minh

    Thanh tra đại gia bất động sản Betixco, Tân Hoàng Minh

    Theo nguồn tin riêng của Dân trí, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017. Sẽ có 12 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thanh tra, trong đó có những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Đây là cuộc thanh tra có tính chất định kỳ của Bộ Xây dựng.

    xem tiếp
Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ