Phát hiện tiền giả

  • Cảnh báo nạn tiền giả

    Cảnh báo nạn tiền giả

    Biến tiền USD mệnh giá 1 USD thành 100 USD rồi mang tới ngân hàng để bán, hay liều lĩnh “buôn” tiền Việt Nam giả xuyên biên giới với giá 1 vốn bốn chục lời... Những vụ việc tiền giả phát hiện thời gian gần đây cho thấy có không ít trò ảo thuật quanh tiền giả.

    xem tiếp
Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ