15/08/2017 11:06:02
Biết trước một dự án nghỉ dưỡng tầm cỡ sẽ được xây dựng ở vùng ven biển xã Thịnh Lộc, biến vùng này thành đất vàng nên cán bộ huyện đã lừa dân bán hàng nghìn m2 đất với giá rẻ mạt, sau đó, mua lại để trục lợi.
1 2 3