Dòng sự kiện:
19/08/2017 14:41:13
Câu chuyện phê xấu lý lịch vì nợ tiền phí một lần nữa lại xảy ra ở huyện nghèo Can Lộc (Hà Tĩnh).
1 2 3