Dòng sự kiện:
Sabeco phải giải trình khi đầu tư thua lỗ tại 10 công ty
14/03/2018 16:00:01
Đầu tư thua lỗ khiến Sabeco phải trích lập dự phòng hơn 444 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Rót tiền lớn vào Ngân hàng TMCP Đông Á

Mới đây Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã gửi thông báo cho bộ trưởng Bộ Công Thương và bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). KTNN đề nghị Bộ Công Thương làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến việc đầu tư thua lỗ và chưa nộp ngân sách 2.400 tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Thời gian kiểm toán được tiến hành từ ngày 4/10 đến 1/12/2017.

Thông tin trên Zing.vn, KTNN nêu rõ công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ, với số tiền là 444,7 tỷ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư. Doanh nghiệp đồng thời phải có phương án phân phối lại lợi nhuận để không thất thu ngân sách Nhà nước.

10 khoản đầu tư mà Sabeco phải trích lập dự phòng bao gồm đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phương Đông với 154,1 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đông Á 126,789 tỷ đồng; Công ty PVI Sài Gòn 39,3 tỷ đồng; Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 33,7 tỷ đồng; Công ty CP chứng khoán Đại Việt gần 16 tỷ đồng; Quỹ đầu tư Việt Nam 24,8 tỷ đồng; Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông 23,938 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và phát triển không gian ngầm 1,7 tỷ đồng; Công ty CP Bia Sài Gòn - Đồng Nai: 3,3 tỷ đồng.

KTNN còn nhấn mạnh khoản đầu tư Sabeco mua trái phiếu Vinashin khiến tổng công ty phải trích lập dự phòng hơn 20,8 tỷ đồng, bằng 100% giá trị đầu tư. Hay khoản đầu tư vào Ngân hàng Đông Á khiến cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu, do ngân hàng này bị kiểm soát đặc biệt.

Báo cáo kiểm toán cũng nhấn mạnh trong 10 khoản đầu tư trên có số tiền lớn rót vào Ngân hàng TMCP Đông Á. Thực tế, cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu do Ngân hàng này bị kiểm soát đặc biệt.

Với thực trạng trên, Kiểm toán nhà nước đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Sabeco làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đầu tư góp vốn, mua trái phiếu tại 10 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ nêu trên.

Khen thưởng cao hơn mức khen thưởng mà Bộ Công thương chấp thuận

Ngoài ra, trong báo cáo, Kiểm toán nhà nước còn đề nghị Bộ Công thương xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân tại bộ này trong việc không chia hết lợi nhuận của năm 2016 trở về trước, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Bởi, theo như kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Sabeco phải nộp ngân sách nhà nước còn lại từ năm 2016 trở về trước là 2.495,4 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ vốn nhà nước của công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2016 là 89,59%.

Do lợi nhuận chưa được phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.930 tỉ đồng và chưa được chia cổ tức cho các cổ đông.

Mặt khác, liên quan đến chi thưởng cho ban lãnh đạo của Sabeco trong năm 2016, Kiểm toán nhà nước đề nghị Bộ công thương chỉ đạo làm rõ, xem xét trách nhiệm đối với việc chi thưởng cho người quản lý trong năm 2015 tại công ty mẹ không hợp lý do với người lao động và không đảm bảo quy định.

Theo đó, trong báo cáo Kiểm toán nhà nước đã chỉ rõ Sabeco chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng là hơn 15 tỉ đồng, bằng 20,3 tháng lương thực hiện bình quân của người quản lý. .

Trong khi đó, Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh mức tối đa mà doanh nghiệp được thưởng theo quy định tại nghị định 71 năm 2013 chỉ là 1,5 tháng lương. Và mức thưởng Sabeco đã chi cao hơn mức khen thưởng mà Bộ Công thương chấp thuận tới hơn 12,7 tỉ đồng.

Mai An (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến