Cho vay đầu tư tài sản trung hạn - SeABank

Đối tượng

  Tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

Đặc điểm

  • Mức cho vay lên tới 75% giá trị xe mua
  • Dùng chính xe mua làm tài sản đảm bảo cho ngân hàng
  • Giải ngân ngay khi có giấy hẹn đối với xe mới
  • Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng trong vòng 02 ngày làm việc-
  • Thời hạn cho vay lên đến 60 tháng
  • Mức cho vay/giá trị tài sản đầu tư cao
  • Vốn gốc được trả góp
  • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện

Điều kiện cho vay

  Vay đầu tư tài sản cố định, đáp ứng các đa dạng các nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp từ phục vụ giao dịch đến đi lại vận chuyển hành khách, hàng hóa…

Thủ tục cho vay

  Liên hệ trực tiếp với NH

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ