Cho vay mua nhà dự án - Tín dụng An cư

Đối tượng

  Khách hàng Cá nhân là người Việt Nam có nhu cầu vay vốn để mua hoặc nhận chuyển nhượng Nhà thuộc các Dự án của Chủ đầu tư đáp ứng các điều kiện cho vay của LienVietPostBank.

Đặc điểm

  • Loại tiền cho vay và thu nợ: VND
  • Thời hạn vay: Tối đa 20 năm
  • Mức cho vay: Tối đa 80% giá trị Nhà
  • Lãi suất: Cạnh tranh - Minh bạch
  • Lãi suất: Cạnh tranh – Minh bạch
  Dự án 
  Hình thức cho vay
  Sail Tower, The Hyco4 Tower, Riverside
  Dự án khác
  Cho vay thanh toán cho chủ đầu tư
  Năm đầu: 9%/năm
  Năm tiếp theo: Lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ + biên độ 3,5%/năm
  Năm đầu: 10%/năm
  Năm tiếp theo: Lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng  lĩnh lãi cuối kỳ + biên độ 3,5%/năm
  Cho vay hoàn vốn và Cho vay thanh toán cho bên chuyển nhượng
  Năm đầu: 12%/năm
  Năm tiếp theo: Lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ + biên độ 5,5%/năm
  • Phương thức vay: Từng lần
  • Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng, trả gốc định kỳ đặc biệt đối với các dự án Sail Tower, The Hyco4 Tower, HimLam RiverSide được ân hạn nợ gốc tới 01 năm.

Điều kiện cho vay

  • Khách hàng có vốn tự có tối thiểu bằng 30% giá trị Nhà theo hợp đồng mua bán Nhà
  • Có thu nhập đều đặn và ổn định.
  • Không có nợ từ Nhóm 3 trở lên tại các Ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thủ tục cho vay

  • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của LienVietPostBank)
  • Hồ sơ về Nhà dự định mua/nhận chuyển nhượng (Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng Nhà, Chứng từ thanh tóan tiền mua Nhà,…)
  • Các hồ sơ, giấy tờ tùy thân khác 
Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ