Cho vay nhanh mua ô tô doanh nghiệp - SeABank

Đối tượng

  Tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

Đặc điểm

  • Tối đa lên tới 60 tháng và có thể được ân hạn trả gốc trong 03 tháng đầu tiên
  • Mức cho vay lên tới 75% giá trị xe mua

Điều kiện cho vay

  • Dùng chính xe mua làm tài sản đảm bảo cho ngân hàng
  • Giải ngân ngay khi có giấy hẹn đối với xe mới
  •  

Thủ tục cho vay

  Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng trong vòng 02 ngày làm việc

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ