Cho vay sản xuất Kinh doanh Chợ

Đối tượng

  Các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có nhu cầu vốn để bổ sung vốn kinh doanh chợ; thanh toán tiền thuê/mua/nhận chuyển nhượng gian hàng để kinh doanh chợ.

Đặc điểm

  • Thời hạn vay: Tối đa không quá 36 tháng
  • Loại tiền vay: VND 
  • Mức cho vay tối đa: 90% tổng nhu cầu vốn hợp lý của khách hàng
  • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên  Việt từng thời kỳ 
  • Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng ngày/tuần/tháng/; Trả gốc tháng/quý/ định kỳ

Điều kiện cho vay

   • Khách hàng có thời gian kinh doanh thường xuyên tại chợ từ 1 năm trở lên 
   • Được đơn vị quản lý chợ xác nhận kinh doanh thường xuyên, hợp pháp
   • Thỏa mãn các điều kiện khác của Ngân hàng  Bưu điện Liên  Việt

Thủ tục cho vay

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ