Cho vay xây sửa nhà cho thuê

Đối tượng

  • Khách hàng cá nhân/ Hộ kinh doanh

Đặc điểm

  • Hạn mức cho vay: Tối đa lên tới 90% giá trị dự toán xây/ sửa nhà đối với nhà có Giấy phép xây dựng ( GPXD ) và 70% giá trị dự toán xây/sửa nhà đối với nhà không cần GPXD
  • Thời hạn vay:
   • Xây dựng mới: tối đa 96 tháng (08 năm)
   •  Sửa chữa: tối đa 48 tháng (04 năm)
  • Loại tiền vay: VND
  • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng tại thời điểm vay vốn
  • Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng, trả gốc định kỳ (tháng/ quý)

Điều kiện cho vay

  • Có tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng Bưu  Điện Liên Việt
  • Có nguồn thu nhập từ cho thuê nhà và các nguồn khác (nếu có) để đảm bảo khả năng trả nợ
  • Thỏa mãn các điều kiện khác của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Thủ tục cho vay

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ