Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán - VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Có tài khoản, thực hiện lưu ký chứng khoán.

  • Được công ty chứng khoán xác nhận chứng khoán đã được khớp lệnh.

Cho vay đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá - VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Chủ sở hữu tài khoản tiền gửi, sổ/thẻ TK, GTCG uỷ quyền cho VietinBank toàn quyền xử lý tài sản tài sản bảo đảm để thu hồi nợ;

Cho vay cửa hàng cửa hiệu - VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Có kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh tối tiểu 01 năm;

  • Có phương án kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật;

Cho vay cá nhân kinh doanh tại chợ - VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Có độ tuổi ở thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi;

  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi rõ địa điểm kinh doanh tại chợ;

Cho vay Kinh doanh, Cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ -VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp siêu vi mô, có tổng dư nợ các khoản vay theo sản phẩm không vượt quá 3 tỷ đồng

Cho vay Kinh doanh, Cho vay sản xuất thông thường - VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi

  • Hoạt động SXKD hợp pháp, có dự án đầu tư, phương án SXKD được VietinBank thẩm định là khả thi, có hiệu quả, có khả năng trả nợ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Cho vay người Việt Nam làm việc ở nước ngoài - VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Độ tuổi khi kết thúc thời hạn vay không quá 60 tuổi đối với đại diện hộ gia đình (trường hợp cho vay thông qua hộ gia đình) hoặc không quá 50 tuổi (trường hợp cho vay trực tiếp người lao động)

  • Mở tài khoản tiền gửi tại VietinBank, cam kết người lao động chuyển tiền về TKTG này và có văn bản uỷ quyền cho VietinBank tự động trích tiền gửi thu hồi nợ khi đến hạn.

Cho vay du học nước ngoài - Vietinbank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay

  Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (KT3) trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi NHCV đóng trụ sở và không quá 60 tuổi ở thời điểm kết thức thời hạn cho vay;

  Người vay vốn có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng vốn vay. Khách hàng vay phải có quan hệ nhân thân với người đi du học nước ngoài (áp dụng với cho vay chi phí du học nước ngoài);

Cho vay mua ô tô – Mua xe trả góp - VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Có hộ khẩu thường trú/tạm trú cùng tỉnh/thành phố với chi nhánh cho vay VietinBank

  • Tại thời điểm kết thúc thời hạn vay vốn: nam không quá 60 tuổi, nữ không quá 55 tuổi.

Cho vay nhà ở - VietinBank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  • Có hộ khẩu thường trú/tạm trú cùng tỉnh/thành phố với chi nhánh cho vay VietinBank

  • Tại thời điểm kết thúc thời hạn vay vốn: nam không quá 60 tuổi, nữ không quá 55 tuổi.

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ