1

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay

Cho vay mua xe ô tô - NCB

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay

  Cá nhân người Việt Nam, tuổi từ 18 đến khi kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

Cho vay hỗ trợ du học

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay

  Quý khách hàng cá nhân hoặc quý khách hàng hộ gia đình là thân nhân du học sinh có thể sử dụng sản phẩm tín dụng "cho vay hỗ trợ du học" của Agribank để chi phí cho sinh hoạt và học phí tại nước ngoài.

Vay du học của Techcombank

xem chi tiết
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Điều kiện cho vay
 • Thủ tục cho vay
  Trao cơ hội, hẹn thành công
  Sản phẩm cho vay du học của Techcombank nhằm cung cấp nguồn tài chính để hỗ trợ các học sinh theo học các chương trình đào tạo tại nước ngoài hoặc các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam với chất lượng dịch vụ tốt nhất bao gồm các mục đích sau:
  • Chứng minh tài chính
  • Cho vay để chi trả chi phí phát sinh trong quá trình học tập
  Lợi ích:
  • Tối đa nhu cầu vay vốn tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng trả nợ
  • Thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng
  • Các du học sinh được:
   - Nhận trực tiếp vào Thực tập tại Techcombank
   - Cơ hội trở thành Quản trị viên tập sự của Techcombank
   - Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức của Techcombank
Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ