Thẻ ATM Liên kết Phát triển Chuẩn

Tiện ích

  • Giao dịch tại các điểm chấp nhận thẻ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và của các Ngân hàng có logo Smartlink trên toàn quốc

  • Rút tiền tại ATM

  • Kiểm tra số dư tài khoản

  • In sao kê các giao dịch gần nhất

  • Chuyển khoản nội bộ trên ATM của LienVietPostBank

  • Chuyển khoản liên ngân hàng và chuyển khoản nội bộ bằng mã số thẻ hoặc số tài khoản trên Internet Banking. Danh sách các ngân hàng tham gia chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ xin xem tại đây

  • Nhận lương qua tài khoản thẻ.

  • Được ưu đãi giảm giá khi mua hàng hoá, dịch vụ tại các Điểm ưu đãi của LienVietPostBank

  • Số tiền chưa sử dụng trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn vẫn sinh lãi

Hạn mức thẻ

  Loại hạn mức  Giá trị
  Tổng hạn mức giao dịch/ ngày  50.000.000 VND
  Số lần giao dịch tối đa / ngày  20 lần
  Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày
   

   
  Chuyển khoản ATM 50.000.000 VND
  Thanh toán (Sales/ Purchase) qua POS 50.000.000 VND
  Rút tiền mặt qua ATM/ POS 20.000.000 VND
  Hạn mức giao dịch tối đa 01 lần
   

   
  Chuyển khoản ATM 50.000.000 VND
  Thanh toán (Sales/ Purchase) qua POS 50.000.000 VND
  Rút tiền mặt qua ATM/ POS 5.000.000 VND
  Hạn mức giao dịch tối thiểu 01 lần
   
  Chuyển khoản ATM Không quy định
  Rút tiền mặt qua ATM 50.000 VND

Điều kiện phát hành

  Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có CMND/Hộ chiếu đáp ứng các điều kiện phát hành, sử dụng thẻ do LienVietPostBank và pháp luật quy định.

Thủ tục phát hành

  - Quý khách có nhu cầu phát hành thẻ có thể liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dịch của LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc.

  - Hồ sơ phát hành thẻ bao gồm:

  • Mẫu biểu đăng ký theo quy định của Ngân hàng (Theo mẫu tại đây ).

  • Bản sao CMND/ Hộ chiếu hợp lệ.

  - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày LienvietPostBank chấp nhận yêu cầu phát hành thẻ, Quý khách hàng trực tiếp đến lấy thẻ tại nơi đăng ký phát hành.

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ