Thẻ ATM Liên kết Phát triển VIP

Tiện ích

  - Hạn mức giao dịch rút tiền, chuyển khoản, thanh toán vượt trội, lên đến 300 triệu đồng/ ngày đối với Thẻ VIP Gold và 600 triệu đồng/ ngày đối với Thẻ VIP Diamond.
  - Sử dụng liên kết với 01 tài khoản mặc định và tối đa tới 02 tài khoản khác.
  - Cung cấp dịch vụ tự động chuyển tiền giữa các tài khoản liên kết.
  - Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và SMS Banking.
  - Hạn mức thấu chi cao.
  - An toàn vì được miễn phí bảo hiểm

Hạn mức thẻ

  Hạn mức  Giá trị
  Tổng hạn mức giao dịch/ ngày  50.000.000 VND
  Số lần giao dịch tối đa / ngày  20 lần
  Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày
   

   
  Chuyển khoản ATM 50.000.000 VND
  Thanh toán (Sales/ Purchase) qua POS 50.000.000 VND
  Rút tiền mặt qua ATM/ POS 20.000.000 VND
  Hạn mức giao dịch tối đa 01 lần
   

   
  Chuyển khoản ATM 50.000.000 VND
  Thanh toán (Sales/ Purchase) qua POS 50.000.000 VND
  Rút tiền mặt qua ATM/ POS 5.000.000 VND
  Hạn mức giao dịch tối thiểu 01 lần
   
  Chuyển khoản ATM Không quy định
  Rút tiền mặt qua ATM 50.000 VND

  Ghi chú:
  - Tại máy ATM của các Ngân hàng khác trực thuộc liên minh thẻ Smartlink, Banknetvn và VNBC, hạn mức giao dịch của thẻ được quy định bởi các Ngân hàng sở hữu máy ATM đó
  - Tại POS của các Ngân hàng trực thuộc liên minh thẻ Smartlink : Không áp dụng rút tiền qua POS; Hạn mức giao dịch (Sales/ Purchase) qua POS tùy theo quy định của các Ngân hàng sở hữu máy POS,hạn mức nào thấp hơn sẽ có hiệu lực

Điều kiện phát hành

  Stt Loại hạn mức Giá trị     
  1 Hạn mức giao dịch trên ATM VIP Gold (VND) VIP Diamond (VND) Tại ATM LPB Tại ATM liên minh thẻ
  1.1 Số tiền tối đa 1 lần chuyển khoản (Fund Transfer) 50.000.000 100.000.000 x x
  1.2 Số tiền chuyển khoản tối đa trong 1 ngày (Fund Transfer) 100.000.000 200.000.000 x x
  2 Hạn mức giao dịch trên POS VIP Gold     (VND) VIP Diamond (VND) Tại POS của LPB Tại POS của liên minh thẻ
  2.1 Số tiền thanh toán tối đa 1 lần (Sale/Purchase) 100.000.000 200.000.000 x Tùy theo quy định của các Ngân hàng sở hữu máy POS,hạn mức nào thấp hơn sẽ có hiệu lực
  2.2 Số tiền thanh toán tối đa 1 ngày (Sale/Purchase) 100.000.000 200.000.000 x  
  3 Các loại hạn mức khác VIP Gold (VND) VIP Diamond (VND) Tại ATM/POS của LPB Tại ATM/POS của Smarlink
  3.1 Số tiền tối đa 1 lần rút tiền trên ATM/POS 10.000.000 10.000.000 x Tùy theo quy định của các Ngân hàng sở hữu máy ATM/POS hạn mức thấp hơn sẽ có hiệu lực
  3.2 Số tiền rút tối đa trong 1 ngày (Cash withdrawal) (*) 100.000.000 200.000.000 x x
  3.3 Tổng số tiền sử dụng trong một ngày (*) 300.000.000 600.000.000 x x
  3.4 Số lần giao dịch trong ngày (*) 100 lần 100 lần x x

  Ghi chú: (*): Hạn mức này bao gồm cả hạn mức giao dịch trên máy ATM và POS

Thủ tục phát hành

  - Quý khách có nhu cầu phát hành thẻ có thể liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dịch của LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc.

  - Hồ sơ phát hành thẻ bao gồm:

  • Mẫu biểu đăng ký theo quy định của Ngân hàng (Theo mẫu tại đây ).

  • Bản sao CMND/ Hộ chiếu hợp lệ.

  - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày LienvietPostBank chấp nhận yêu cầu phát hành thẻ, Quý khách hàng trực tiếp đến lấy thẻ tại nơi đăng ký phát hành.

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ