Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard

Tiện ích

  • Tại máy ATM của LienVietPostBank:

   • Rút tiền mặt; Đổi mật khẩu; Vấn tin số dư Tài khoản; Sao kê 5 giao dịch gần nhất;

   • Chuyển khoản nội bộ LienVietPostBank;

   • Nạp tiền trực tiếp trên ATM của LienVietPostBank (Topup);

   • Thanh toán hóa đơn tại máy ATM của LienVietPostBank.

  • Tại máy ATM của các Ngân hàng thành viên MasterCard:

  • Rút tiền mặt;

  • Đổi mật khẩu (*);

  • Vấn tin số dư Tài khoản (*).

  (*) Giao dịch Đổi mật khẩu và Vấn tin số dư tài khoản chỉ thực hiện được trên các máy ATM có hỗ trợ dịch vụ này.

  • Tại máy POS đặt tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của LienVietPostBank và các ngân hàng thành viên MasterCard:

   • Ứng tiền mặt (Đối với các ĐVCNT có chức năng ứng tiền mặt);

   • Thanh toán hàng hóa dịch vụ.

  • Tại các Webiste chấp nhận thanh toán của các ĐVCNT của LienVietPostBank và các ngân hàng thành viên MasterCard: Thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

  • Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư Có của Tài khoản thanh toán theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

  • Loại tiền sử dụng là VND và ngoại tệ (trường hợp giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam);

  • Được giảm giá hấp dẫn với gần 100 điểm ưu đãi bao gồm chuỗi nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thời trang, giáo dục, y tế, sắc đẹp, v.v…

Hạn mức thẻ

  TIÊU CHÍ

  NỘI DUNG

  HẠN MỨC

  1. Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày

  Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

  50.000.000 VND/ ngày

  Giao dịch rút tiền

  50.000.000 VND/ ngày

  Giao dịch chuyển khoản tại ATM

  50.000.000 VND/ ngày

  Giao dịch thanh toán qua mạng

  20,000,000 VND/ngày

  2. Số lần giao dịch tối đa/ ngày

  Tổng hạn mức giao dịch quy định theo Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày của mỗi loại giao dịch. Bao gồm giao dịch:

  • Thanh toán hàng hóa, dịch vụ

  • Rút tiền mặt

  • Thanh toán qua mạng

  • Chuyển khoản

  20 lần/ ngày

  3. Hạn mức giao dịch tối đa/ lần 

  Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

  50.000.000 VND/ lần

  Giao dịch rút tiền

  5.000.000 VND/ lần

  Giao dịch chuyển khoản tại ATM

  50.000.000 VND/ lần

  Giao dịch thanh toán qua mạng

  20.000.000 VND/ lần

  Giao dịch rút tiền tại ATM LienVietPostBank

  5.000.000 VND/ lần

  Giao dịch rút tiền tại ATM của ngân hàng khác

  Tùy theo quy định của ngân hàng sở hữu ATM và hạn mức nhỏ hơn sẽ được áp dụng.

Điều kiện phát hành

  Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng sản phẩm Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard do LienVietPostBank và đáp ứng các điều kiện phát hành, sử dụng thẻ do LienVietPostBank và pháp luật quy định.

Thủ tục phát hành

  • Điền thông tin cá nhân theo biểu mẫu của Ngân hàng;

  • Bản sao CMND/ Hộ chiếu hợp lệ.

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ