Dòng sự kiện:
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Phó Tổng giám đốc mới
11/07/2018 14:04:16
Ngày 10/07/2018, Bộ Tài chính đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội (HNX) kể từ ngày 04/07/2018.

Ngày 10/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kể từ ngày 4/7/2018. 

Chủ tịch HNX Nguyễn Thành Long đã trao quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc HNX kể từ ngày 9/7/2018. 

Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế tại Trường Đại học Kobe (Nhật Bản); Thạc sỹ Tài chính công tại Trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản); Cử nhân Tài chính nhà nước, Học viện Tài chính. Ông Quỳnh đã có thời gian 19 năm công tác trong ngành Tài chính, tại các đơn vị: Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ Tài chính. 


Ông Nguyễn Như Quỳnh (bên trái) giữ chức Phó tổng giám đốc HNX kể từ ngày 9/7.

Ông Nguyễn Như Quỳnh đã có thời gian 19 năm công tác trong ngành Tài chính, tại các đơn vị: Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ Tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức danh thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc HNX, ông Quỳnh giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Như Quỳnh chính thức giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị HNX kể từ ngày 4/7 và chức Phó tổng giám đốc HNX kể từ ngày 9/7.

Trước đó, ngày 04/07/2018, Bộ Tài chính cũng ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Dương Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ ngày 04/07/2018.

HNX hiện có tổng cộng 234 người lao động và 7 người quản lý doanh nghiệp. Mức tiền lương bình quân mỗi người lao động năm 2017 là 20,3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức tiền lương bình quân mỗi người quản lý là 63,2 triệu đồng/tháng (trong đó mức lương cơ bản là 27,7 triệu đồng/tháng).

Tính cả tiền thưởng, mỗi người lao động tại HNX nhận mức thu nhập 25,4 triệu đồng/tháng, tương đương 1.100 USD/tháng; mỗi người quản lý nhận mức thu nhập 70,4 triệu đồng/tháng, tương đương 3.100 USD/tháng.

Năm 2017, tổng doanh thu của HNX đạt 526 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2016. Tổng chi phí đạt 270 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận trước thuế theo đó đạt 256 tỷ đồng, tăng tới 40%.

Năm 2018, HNX đặt mục tiêu tổng doanh thu 535 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 256 tỷ đồng, tương đương năm ngoái.

Về kế hoạch đầu tư phát triển, giá trị đầu tư kế hoạch năm 2018 của HNX dự kiến là 56,2 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu; trong đó dự án năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018 là 18,7 tỷ đồng, dự án và mua sắm tài sản cố định năm 2018 là 32,5 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư dự phòng là 5 tỷ đồng.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến