Dòng sự kiện:
14/10/2017 08:32:51
Trong phiên họp đánh giá công tác điều hành giá 9 tháng đầu 2017 và tập trung giải pháp kiểm soát lạm phát 3 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Giao thông đàm phán giảm phí ở hàng loạt trạm BOT
1 2 3 4