Dòng sự kiện:
24/08/2017 09:12:30
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) mới đây mong muốn được tham gia các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và đường sắt, trong đó có đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.
1 2 3 4 5