Dòng sự kiện:
18/10/2017 20:15:02
Việc thế chấp dự án BĐS tại ngân hàng là hoạt động bình thường trong kinh doanh địa ốc, nhưng nó sẽ là bất thường nếu thế chấp bị nhìn nhận sai lệch giữa cả chủ đầu tư và người mua nhà.
1 2 3