30/05/2017 17:09:46
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả cao. Thông qua hoạt động “Ngày hội hiến máu tình nguyện” đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của nhân dân Hương Sơn với mục đích vì cuộc sống cộng đồng.
1 2 3