Dòng sự kiện:
08/12/2017 08:46:33
Mô hình chính quyền đô thị giúp giảm các tầng nấc quản lý hành chính, chủ trương từ trung ương xuống địa phương sẽ nhanh hơn.
1 2 3 4