Dòng sự kiện:
06/10/2017 06:43:47
Hệ lụy là cứ “kỷ lục” thảm sát này vừa xảy ra thì chỉ trong một thời gian ngắn sau đó sẽ có tên tội phạm khác phá “kỷ lục”.
1 2 3 4