04/08/2017 11:54:00
Mỹ cần ít nhất 10 phút để đáp trả triều Tiên phóng tên lửa có khả năng bay tới lãnh thổ Hoa Kỳ.
1 2 3 4 5