Dòng sự kiện:
11/12/2017 13:51:46
Căng thẳng trên Bán đảo Triều tiên là vấn đề an ninh nguy hiểm nhất của thế giới, cần phải được giải quyết nhanh chóng và bằng con đường ngoại giao để tránh chiến tranh.
1 2 3