Dòng sự kiện:
23/09/2017 20:10:40
Lần này soi vào các trường hợp cụ thể vừa bị “sờ gáy” mới thấy thấm thía làm sao. Nếu không làm tốt công tác kiểm tra, nếu kiểm tra không khách quan, trung thực thì tình hình sẽ ra sao?
1 2 3