Nhiều ngành công nghiệp đang gặp khó khăn, trong đó có ngành thép, xi măng...
Nếu cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể, đồng thời kết hợp đồng bộ với các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng khác để bù đắp cho mức giảm tốc độ tăng GDP tương ứng.
20/07/2017 14:32:39
Nhiều NH nước ngoài có động thái thu hẹp hoạt động khi rút lui khỏi thị trường Việt Nam.
20/07/2017 18:16:47
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu “không nên để tín dụng chảy vào một số đại gia” và trên thực tế trong 6 tháng đầu năm nay, cơ cấu tín dụng đã tốt hơn, thực sự đi vào sản xuất kinh doanh, những lĩnh vực ưu tiên.