Dòng sự kiện:
Tăng cường dùng nhiên liệu sinh học không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, mà còn góp phần mang đến sự chuyển mình tích cực cho cuộc sống của người nông dân.
Ngoài Kirin, hãng bia lớn khác của Nhật Bản là Asahi cũng không được mong đợt sẽ tham gia đặt mua cổ phần Sabeco trong cuộc đấu giá ngày 18/12.
17/12/2017 17:49:31
11 tháng qua, ngành thuế đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 56.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng để phấn đấu hoàn thành thu ngân sách theo dự toán pháp lệnh.
15/12/2017 10:00:12
Tới đây, sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt không những là chủ trương của Chính phủ mà còn là xu hướng mang tính thời đại nên rất cần chiến lược bài bản và sự vào cuộc của nhiều bên.